More

    Đại Chủng viện Phanxicô Xaviê

    Tiểu sử Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Viên

    Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Viên sinh ngày 8/1/1965 tại Giáo xứ Hướng Phương, Giáo phận Vinh (xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, tỉnh...

    Hot Topics