More

    Đại Chủng sinh

    Thông báo: Lễ Truyền chức Phó tế cho các Đại Chủng sinh khóa XII – giáo phận Vinh

    TÒA GIÁM MỤC GIÁO PHẬN VINH Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An Điện thoại: 02383 861 171 Email: [email protected] ———————————————— Số 1218/TB-TGM Xã Đoài, ngày 9 tháng 5 năm 2018 THÔNG BÁO Lễ...

    Hot Topics