More

    cuộc gặp gỡ để trở nên giống Chúa Giêsu

    Rước lễ: cuộc gặp gỡ để trở nên giống Chúa Giêsu

    Sáng thứ tư 21/03/2018, trước khi bắt đầu bài giáo lý, ĐTC đã chúc mừng mùa xuân đến hơn 20 ngàn tín hữu hiện...

    Hot Topics