More

  Cung Nghinh Đức Mẹ Fatima Thánh Du

  Cung nghinh Đức Mẹ Fatima thánh du tại giáo xứ Văn Hải – Xuân Lộc

  Ngày 01/06/2018, bà con giáo dân Giáo xứ Văn Hải đã quy tụ trong niềm hân hoan ngóng chờ Đức Mẹ Fatima thánh du...

  Hình ảnh Cung Nghinh Đức Mẹ Fatima Thánh Du

  Hình ảnh Cung Nghinh Đức Mẹ Fatima Thánh Du từ Giáo xứ Thái Hiệp - Hạt Biên Hòa về Giáo Xứ Tân Mai -...

  Hot Topics