More

    Cung hiến Thánh đường Latêranô

    Lời Chúa ngày 9/11/2018

    Tôi sẽ xây dựng lại (09.11.2018 – Cung hiến Thánh đường Latêranô) Lời Chúa: Ga 2, 13-22 Gần đến lễ Vượt Qua của người Do thái,...

    Hot Topics