More

    Cửa hẹp và đường chật

    Lời Chúa ngày 26 tháng 6 năm 2018

    Cửa hẹp và đường chật Lời Chúa: Mt 7, 6.12-14 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Của thánh, đừng quăng cho chó; ngọc...

    Hot Topics