More

    Cứ xem quả thì biết họ

    Lời Chúa ngày 27 tháng 6 năm 2018

    Cứ xem quả thì biết họ  Lời Chúa: Mt 7, 15-20 Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: "Anh em hãy coi chừng các ngôn...

    Hot Topics