More

    Cristian Moya and Monica Moya

    Cặp song sinh trở thành Linh mục và Nữ tu tại Chilê

    Cha Cristian Moya và người chị Monica Moya, nữ tu dòng Đức Mẹ Quan phòng, là cặp song sinh trong một gia đình đạo...

    Hot Topics