More

    Công tác chuẩn bị Đại Hội Giới Trẻ Miền Bắc 2018

    Công tác chuẩn bị Đại hội Giới trẻ Miền Bắc 2018 tại giáo phận Hải Phòng

    Thời gian tiến tới Đại hội Giới trẻ giáo tỉnh Miền Bắc lần thứ XVI tại Hải Phòng đang rút ngắn lại. Đó cũng...

    Hot Topics