More

  Công tác chuẩn bị Đại Hội Giới Trẻ

  Công tác chuẩn bị Đại hội Giới trẻ Miền Bắc 2018 tại giáo phận Hải Phòng

  Thời gian tiến tới Đại hội Giới trẻ giáo tỉnh Miền Bắc lần thứ XVI tại Hải Phòng đang rút ngắn lại. Đó cũng...

  Công tác chuẩn bị Đại Hội Giới Trẻ Miền Bắc 2017

  Chương trình chi tiết Đại Hội Giới Trẻ giáo tỉnh Miền Bắc 2017 Chỉ còn 3 ngày nữa Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh...

  Hot Topics