More

    Công Giáo quốc tế

    Đức Thánh Cha tiếp phái đoàn bác sĩ Công Giáo quốc tế

    VATICAN. ĐTC kêu gọi các bác sĩ Công Giáo đừng trở thành những người chỉ thi hành ý muốn của bệnh nhân hoặc những...

    Hot Topics