More

    công giáo hồng kông

    Giáo hội Hồng Kông sẽ có 2.800 tân tòng vào dịp Lễ Phục Sinh

    Trong ba Chúa nhật Mùa chay vừa qua, ở Hồng Kông có 8 nơi diễn ra nghi thức gia nhập Giáo hội Công giáo....

    Hot Topics