More

    công giáo đức

    Lễ an táng ĐHY Joachim Meisner, nguyên Tổng Giáo Mục Koeln

    ĐHY Joachim Meisner, cố TGM giáo phận Koeln bên Đức, đã được an táng trọng thể sáng thứ bẩy 15-7-2017, tại Nhà Thờ chính...

    Hot Topics