More

    cộng đoàn Taizé

    Trực tiếp: Cầu nguyện với các bài hát từ cộng đoàn Taizé – Tháng 11

    Vào lúc 19g30 ngày 12-11-2018 tại Nhà nguyện cổ Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn với sự tham dự của thầy Ghislain từ...

    Hot Topics