More

    Cộng đoàn Nomadelfia

    Đức Thánh Cha viếng thăm Cộng đoàn Nomadelfia

    GROSSETTO. Sáng 10-5-2018, ĐTC đã dành 5 tiếng đồng hồ để viếng thăm hai cộng đoàn đặc biệt thuộc giáo phận Grossetto và Fiesole...

    Hot Topics