More

    Công Bố Tông Huấn Thứ 3

    Sắp Công Bố Tông Huấn Thứ 3 Của ĐTC Phanxicô

    VATICAN. Sáng thứ hai 9-4-2018, Tông huấn mới của ĐTC Phanxicô sẽ được công bố với tựa đề ”Gaudete et Exsultate”, (Anh chị em...

    Hot Topics