More

  Con Thiên Chúa

  Nghi thức Nhập quan nữ tu Bénigna Mađalêna Nguyễn Thị Luyến

  https://www.youtube.com/watch?v=poVp9bXAirk Lúc 6h40 thứ sáu ngày 7/12/2018, áp lễ Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, bổn mạng của Hội Dòng, chị M. Bénigna Mađalêna Nguyễn Thị...

  NGƯỜI DỌN ĐƯỜNG (10.12.2017 – Chúa nhật 2 Mùa Vọng, Năm B)

  Lời Chúa: Mc 1, 1-8 Tin Mừng Ðức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa khởi đầu như sau: Chiếu theo lời đã chép trong sách ngôn...

  Hot Topics