More

    Con có bổn phận

    Lời Chúa ngày 30/12/2018

    Con có bổn phận (30.12.2018 – Chúa Nhật - Lễ Thánh Gia) Lời Chúa: Lc 2, 41-52 Hằng năm, cha mẹ Ðức Giêsu trẩy hội đền...

    Hot Topics