More

    cờ treo trên tháp chuông nhà thờ

    Video Chính quyền Trung Quốc phá hủy nhà thờ, Thánh giá bị đốt, cờ treo trên tháp chuông nhà thờ

    Các tỉnh Hà nam, Giang tây, Chiết giang đang gia tăng các hoạt động nhằm “Hán hóa” Kitô giáo như đốt các Thánh giá,...

    Hot Topics