More

    Có một vị đang ở giữa các ông

    Lời Chúa ngày 2-1-2019

    Có một vị đang ở giữa các ông (2.1.2019 – Thứ Tư ) Lời Chúa: Ga 1, 19-28 Đây là lời chứng của ông Gioan, khi...

    Hot Topics