More

    chương trình tang lễ giám mục

    CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ ĐỨC CHA PHANXICÔ XAVIÊ NGUYỄN VĂN SANG

    CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ ĐỨC CHA PHANXICÔ XAVIÊ NGUYỄN VĂN SANG - Nguyên Giám mục Giáo phận Thái Bình.

    Hot Topics