More

  Chương trình chi tiết Đại Hội Giới Trẻ giáo tỉnh Miền Bắc 2017

  Công tác chuẩn bị Đại Hội Giới Trẻ Miền Bắc 2017

  Chương trình chi tiết Đại Hội Giới Trẻ giáo tỉnh Miền Bắc 2017 Chỉ còn 3 ngày nữa Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh...

  Chủ đề của đại hội giới trẻ giáo tỉnh Hà Nội 2017

  CHỦ ĐỀ: "HÃY RA CHỖ NƯỚC SÂU" (Lc 5,4). đây là chủ đề năm thánh kỷ niệm 85 năm thành lập GP Thanh Hoá (1932-2017)....

  Chương trình chi tiết Đại Hội Giới Trẻ giáo tỉnh Miền Bắc 2017

  CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT .: NGHI THỨC KHAI MẠC (14g30 NGÀY 21-11-2017) – TẬP TRUNG  14g30 : Tham dự viên tập trung trước lễ đài theo chỉ...

  Hot Topics