More

    chủng viện thánh Giuse Phú Cường

    Tiểu sử Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước

    Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước SINH NGÀY 22/09/1958: Sinh tại giáo xứ Mỹ Hảo, xã Chánh Hiệp (nay là xã Chánh Mỹ), thị...

    Hot Topics