More

    Chúa Thánh Thần có thần lực

    Chúa Thánh Thần có thần lực biến đổi lòng người và thay đổi thực tại

    VATICAN. Lúc 10 giờ sáng Chúa nhật 20.05.2018 tại Đền Thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Phanxicô cử hành thánh lễ Chúa Thánh Thần...

    Hot Topics