More

  Chúa nhật Phục sinh

  Lời Chúa ngày 21/4/2019

  Ông đã thấy và ông đã tin (21.4.2019 – Chúa Nhật Phục Sinh, Năm C) Lời Chúa: Ga 20, 1-9 Sáng sớm ngày thứ nhất trong...

  Chúa nhật Phục sinh 1.4.2018 ÔNG ĐÃ THẤY VÀ ĐÃ TIN

  Lời Chúa: Ga 20, 1-9 Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Mácđala đi đến mộ, thì thấy tảng...

  Hot Topics