More

    Chúa Nhật 6 TN

    Lời Chúa ngày 17/2/2019

    Phúc cho anh em là những người nghèo (17.2.2019 – Chúa Nhật 6 TN, Năm C) Lời Chúa:  Lc 6, 17. 20-26 Ðức Giêsu ngước...

    Hot Topics