More

    Chúa Nhật 5 Phục sinh

    Chúa Nhật 5 Phục sinh, Năm B 29.4.2018

    Ở lại trong Thầy Lời Chúa: Ga 15, 1-8     Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy...

    Hot Topics