More

  Chúa nhật 5 Mùa Chay

  Lời Chúa ngày 7/4/2019

  Đừng phạm tội nữa (7.4.2019 – Chúa Nhật 5 Mùa Chay, Năm C Lời Chúa: Ga 8, 1-11 Lúc ấy, Ðức Giêsu đến núi Ôliu. Vừa...

  Chúa Nhật 5 Mùa Chay Năm C | Bài giảng hay của Đức Cha Khảm

  Xem thêm: Tiểu sử Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm https://conggiao24h.net/wp-content/uploads/2019/04/Bai-giang-chua-nhat-5-mua-chay-2019.mp3

  HẠT LÚA TRƠ TRỌI (18.3.2018 – Chúa nhật 5 Mùa Chay, Năm B)

  Lời Chúa: Ga 12, 20-33 Vào dịp lễ Vượt Qua năm ấy, trong số những người lên Giêrusalem thờ phượng Thiên Chúa, có mấy người...

  Hot Topics