More

    Chúa nhật 34 TN

    Lời Chúa ngày 25/11/2018

    25.11.2018 – Chúa nhật 34 TN Năm B - Đức Giêsu Kitô Vua vũ trụ Lời Chúa: Ga 18, 33b-37 Khi ấy, Philatô trở vào dinh,...

    Hot Topics