More

    chúa nhật 32

    Lời Chúa ngày 11/11/2018

    Bỏ vào tất cả (11.11.2018 – CN 32 TN, Năm B) Lời Chúa: Mc 12, 38-44 Một hôm Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng:...

    Hot Topics