More

    Chúa nhật 3 Phục sinh

    ANH EM LÀ CHỨNG NHÂN (15.4.2018 – Chúa nhật 3 Phục sinh, Năm B)

    Lời Chúa: Lc 24, 35-48 Hai môn đệ từ Emmau trở về, thuật lại cho Nhóm Mười Một và các bạn hữu những việc đã...

    Hot Topics