More

    Chúa nhật 17 Thường niên

    Lời Chúa ngày 29/7/2018

    Chúng ta mua đâu ra bánh cho họ ăn (29.7.2018 – Chúa nhật 17 Thường niên, Năm B) Lời Chúa: Ga 6, 1-15 Hôm ấy, Ðức...

    Hot Topics