More

  Chúa Nhật

  Lời Chúa, Chúa Nhật, Chúa Ba Ngôi

  Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần Lời Chúa: Mt 28, 16-20 Hôm ấy, mười một môn đệ đi tới miền Galilê, đến ngọn...

  Chúa Nhật, Chúa Chiên Lành 22.4.2018

  Mục tử nhân lành Lời Chúa: Ga 10, 11-18     Khi ấy, Đức Giêsu nói: “Tôi chính là mục tử nhân lành. Mục tử nhân lành hy sinh...

  Hot Topics