More

    Chúa Giêsu chịu Phép rửa

    Lễ Chúa Giêsu chịu Phép rửa 13/01/2019

    9 giờ 30 sáng Chúa nhật 13/01/2019 ĐTC Phanxicô chủ sự thánh lễ trong nhà nguyện Sistina, và ban bí tích Rửa Tội cho...

    Hot Topics