More

  Chúa Ba Ngôi

  Lễ Chúa Ba Ngôi 2018

  Bài Ðọc I: Ðnl 4, 32-34. 39-40 "Chính Chúa là Thiên Chúa, chớ không có Chúa nào khác". Trích sách Ðệ Nhị Luật. Ông Môsê...

  Lời Chúa, Chúa Nhật, Chúa Ba Ngôi

  Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần Lời Chúa: Mt 28, 16-20 Hôm ấy, mười một môn đệ đi tới miền Galilê, đến ngọn...

  Hot Topics