More

    Chủ tịch Trần Đại Quang

    Đại diện Tòa Thánh và HĐGMVN viếng cố Chủ tịch Trần Đại Quang

    Trưa ngày 26/9/2018, Đức Tổng giám mục Marek Zalewski, Đại diện Toà Thánh không thường trú tại Việt Nam, và đại diện Hội đồng Giám...

    Hot Topics