More

    chống nạn buôn người

    Các nữ tu chống nạn buôn người: một buổi hội thảo giúp các nạn nhân tại tòa án

    Jakarta - Để hỗ trợ nạn nhân buôn người ở tòa án, 19 nữ tu Indonesia, một chủng sinh dòng Phanxicô, một phụ nữ...

    Hot Topics