More

    Chói lọi như mặt trời

    Suy niệm Lời Chúa 31/7/2018

    Chói lọi như mặt trời (31-7-2018 – Thứ Ba: Thánh Ignatiô Loyôla) Lời Chúa: Mt 13, 36-43 Khi ấy, các môn đệ lại gần Người và thưa...

    Hot Topics