More

    Chính trị tốt phục vụ hòa bình

    Sứ điệp Ngày Hòa bình Thế giới 2019: Chính trị tốt phục vụ hòa bình

    Sứ điệp nhân Ngày Hòa bình Thế giới 01-01-2019 của Đức Giáo hoàng Phanxicô *** CHÍNH TRỊ TỐT PHỤC VỤ HÒA BÌNH 1. “Bình an cho nhà này” Khi...

    Hot Topics