More

    Chính tòa Xã Đoài

    Thánh lễ an táng Cha Tôma Aquinô Nguyễn Văn Cường

    Vào lúc 2 giờ chiều thứ Ba 4/12/2018 tại nhà thờ Chính tòa Xã Đoài, Đức Giám mục Phaolô Maria Cao Đình Thuyên đã...

    Hot Topics