More

    chính tòa

    Thánh lễ tạ ơn mừng 20 năm giám mục của Đức cha Giuse Trần Xuân Tiếu

    Sáng ngày 16/03/2019, quý cha trong linh mục đoàn giáo phận cùng quý tu sĩ nam nữ và một số ít cộng đoàn dân...

    Hot Topics