More

  Chính quyền Trung quốc

  Chính quyền Trung Quốc sẽ phá bỏ 24 nhà thờ ở Hàm Đan

  Chính quyền Trung Quốc sẽ phá bỏ 24 nhà thờ ở Hàm Đan Vào đêm mùng 6, sớm mùng 07.05, nhà thờ Công giáo của...

  Sau khi thỏa thuận với Trung Cộng, hai giám mục hầm trú đã từ chức theo yêu cầu của Tòa Thánh

  Hai vị giám mục hầm trú ở Trung Quốc đã đồng ý nhường chỗ cho các giám mục của cái gọi là Công Giáo...

  Cấm hoàn toàn việc truyền giảng Tin mừng trên internet tại Trung Quốc

  Chính quyền Trung quốc đã công bố “Những Quy Luật Mới” về việc kiểm tra các trang web có các hoạt động tôn giáo...

  Hot Topics