More

    Chiara Corbella Petrillo

    Giáo phận Roma bắt đầu án phong chân phước cho Chiara Corbella Petrillo

    Giáo phận Roma đã công bố sắc lệnh loan báo mở án phong chân phước cho chị Chiara Corbella Petrillo, một phụ nữ trẻ...

    Hot Topics