More

    chia tay đức tổng giám mục

    Thánh lễ truyền chức Linh mục giáo phận Thanh Hóa 2018

    Đức tổng giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh sẽ chủ sự Thánh Lễ tạ ơn Khánh Thành Chủng Viện, Từ Biệt Đức Tổng mãn...

    Hot Topics