More

    Chánh tòa Nha trang

    Lễ giỗ thứ 15 Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nho

    Vào lúc 17g00  ngày 21/05/2018, tại nhà thờ Chánh tòa Nha trang, Đức Cha Giuse Võ Đức Minh  Giám mục Giáo Phận Nha Trang...

    Hot Topics