More

  Chạnh lòng thương

  Lời Chúa ngày 22 tháng 7 năm 2018

  Chúa nhật 16 Thường niên B (22-7-2018): Chạnh lòng thương Lời Chúa: Mc 6, 30-34 Sau khi giảng dạy lần đầu tiên trở về, các Tông...

  Chân dung và Tiểu sử Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt

  Cha Giuse Ngô Quang Kiệt (sinh ngày 4 tháng 9 năm 1952) là một Giám mục Công giáo người Việt, nguyên Tổng giám mục...

  Hot Topics