More

    Chàng rể ở với họ

    Chàng rể ở với họ (07-9-2018 – Thứ Sáu Tuần 22 TN B)

    Lời Chúa: Lc 5, 33-39 Khi ấy, những người biệt phái và luật sĩ nói với Chúa Giêsu rằng: “Tại sao môn đồ của Gioan năng...

    Hot Topics