More

  chân dung giám mục

  Tiểu sử Đức tân TGM Giuse Vũ Văn Thiên

  Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên sinh ngày 26/10/1960 tại Giáo xứ Kẻ Sặt, xã Tráng Liệt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, thuộc Địa...

  Tiểu sử Đức cha Laurensô Chu Văn Minh

  27.12.1943: Sinh tại Nam Định 1956 - 1960: Học tại Tiểu Chủng Viện Gioan Hà Nội  1960 - 1992: Sống tại gia đình và phục vụ...

  Tiểu sử Đức cha Anphongsô Nguyễn Hữu Long

  Đức Cha Anphongsô Nguyễn Hữu Long sinh ngày 25 tháng 1 năm 1953, tại Làng Rùa, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội. - 1965...

  Hot Topics