More

  chân dung Đức cha Laurensô Chu Văn Minh

  Tổng Giáo phận Hà Nội mừng lễ Quan thầy Đức cha phụ tá Lô-ren-xô

  Chiều thứ Sáu ngày 10/8/2018 tại nhà thờ Chính tòa Hà Nội, Đức cha phụ tá Lô-ren-xô Chu Văn Minh đã chủ sự Thánh...

  Tiểu sử Đức cha Laurensô Chu Văn Minh

  27.12.1943: Sinh tại Nam Định 1956 - 1960: Học tại Tiểu Chủng Viện Gioan Hà Nội  1960 - 1992: Sống tại gia đình và phục vụ...

  Hot Topics