More

    chân dung

    Chân dung các Giám mục đương nhiệm các Giáo phận tại Việt Nam

    I. Giáo Tỉnh Hà Nội    1. Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng Gm. Chính tòa: Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri Thành lập Gp : 1913 Địa...

    Hot Topics